Niet tevreden?

Laat het ons weten!

 

Enthousiast?

Vertel het uw vrienden en bekenden !!

 

voorwaarden

Op alle overeenkomsten met Symbols of Love zijn onze voorwaarden van toepassing. In de voorwaarden is vastgelegd wat je van Symbols of Love kunt verwachten, maar ook wat wij van jou verwachten. Daarom graag de voorwaarden lezen voor je een artikel bestelt of een geboortebord huurt. Alvast bedankt!

 

Op deze pagina hebben wij onze belangrijkste voorwaarden op een rijtje gezet. Wil je de volledige voorwaarden lezen? Klik dan op één van de buttons.

 

 • Bij het huren van een geboortebord is een geldige legitimatie (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) verplicht

 • De te huren geboorteborden kunnen uitsluitend na telefonisch overleg worden bekeken, afgehaald of teruggebracht

 • Het gehuurde geboortebord en eventuele toebehoren blijven eigendom van Symbols of Love en mogen tijdens de huurperiode niet uitgeleend of verhuurd worden aan derden. Indien het gehuurde geboortebord niet op het adres van huurder geplaatst wordt, dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden aan Symbols of Love

 • De borgsom en het verschuldigde huurbedrag dienen bij het afhalen van het te huren bord contant te worden voldaan

 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht

 • Symbols of Love aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade bij huurder of derden welke zou kunnen ontstaan door plaatsing, transport of gebruik van de geboorteborden

 • Voor het verlengen van de huurperiode graag eerst telefonisch overleg met Symbols of Love

 • Bij het eerder terugbezorgen van het gehuurde geboortebord vindt geen restitutie plaats

 • Voor elke dag dat het geboortebord te laat wordt geretourneerd wordt € 2,50 ingehouden op de borgsom

 • Reservering van de borden is slechts beperkt mogelijk en uitsluitend in combinatie met een bestelling van tenminste 25 geboortekaartjes of 25 kraambedankjes. Bij reservering wordt het betreffende bord vanaf één week voor tot één week na de vermoedelijke bevallingsdatum plus de huurperiode vrijgehouden

 

 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief de kosten voor verpakking en verzending (tenzij anders aangegeven)

 • Symbols of Love is een klein bedrijfje, dat het risico van niet betaalde artikelen niet kan of wil lopen. Daarom vragen wij betaling vooraf (voor meer dan 25 geboortekaartjes gedeeltelijke betaling vooraf)

 • Na ontvangst van het factuurbedrag wordt de bestelling in behandeling genomen en gaat de leveringstermijn in, zoals deze op de bewuste webpagina en in de bevestigingsmail is vermeld

 • Alle gepersonaliseerde artikelen worden na bestelling en betaling met de hand gemaakt. Lever daarom correcte gegevens aan en controleer deze op juistheid. Symbols of Love is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde gegevens en ruilen of retourneren is dan ook uitsluitend mogelijk als er sprake is van grote productiefouten

 • Kleine oneffenheden of kleurafwijkingen ten opzichte van de kleuren op de proef of de website worden niet als productiefouten beschouwd

 • Symbols of Love is nimmer verplicht tot het betalen van enigerlei schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Symbols of Love

 • Verzending van de artikelen vindt (eventueel aangetekend en/of verzekerd) plaats via PostNL

 • De door jou verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en worden derhalve uitsluitend ter beschikking gesteld aan diegenen, die bij de uitvoering van de bestelling worden ingeschakeld. Symbols of Love verstrekt geen gegevens aan niet betrokken partijen

 • Symbols of Love behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Publicatie of overname van (delen van) de website en/of door Symbols of Love verstrekte bestanden (drukproeven, voorbeelden, enz.) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Symbols of Love is verboden

 

06 - 4417 3850

alle afbeeldingen © 2006 Symbols of Love

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Enthousiast? Vertel het uw vrienden en bekenden !!

 

06-4417 3850

alle afbeeldingen © 2006 Symbols of Love